SISTEM E-PEROLEHAN MITEC (SEPM)


PENGUMUMAN

Tarikh Topik
02-03-2016SIJIL PEMBEKAL / KONTRAKTOR BERDAFTAR DI UniKL MITEC
02-03-2016SENARAI PEMBEKAL / KONTRAKTOR YANG PERLU MENGHANTAR SEMULA PERMOHONAN
01-11-2015JEMPUTAN UNTUK MENJADI PEMBEKAL / KONTRAKTOR KEPADA UNIVERISITI KUALA LUMPUR MALAYSIAN INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY (UniKL MITEC), JOHOR BAHRU