Pencapaian berterusan UniKL. Berada di kedudukan tertinggi di Malaysia dan peringkat antarabangsa
UniKL telah dikategorikan sebagai universiti bertaraf lima bintang atas beberapa faktor antaranya:
- Keupayaan staf akademik
– Pengiktirafan staf akademik
- Sistem pengurusan berkualiti
- Kelestarian kewangan
- Reputasi institusi
– Kecukupan dan keupayaan staf akademik
- Kepuasan pelajar
- Kualiti graduan
- Pengantarabangsaan program akademik
- Pengiktirafan program
Share This